Thống kê: Số việc làm đăng tuyển: 460
Trang chủ » Liên hệ

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

        TRUNG TÂM HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Tầng 2, nhà A7, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, số 298 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: +84 (0)4 3765 5121 (ext. 838) / Fax: +84 (0)4 3786 0145

Email: qhdn.haui.edu.vn@gmail.com

TS. Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Trung tâm

Điện thoại: +84 (0)4 3765 5121 (ext. 883) / Fax: +84 (0)4 3786 0145 

E-mail: nguyenvanthanh.dhcn@gmail.com

ThS. Nguyễn Viết Tuyến, Phó Giám đốc Trung tâm

Điện thoại: +84 (0)4 3765 5121 (ext. 838) / Fax: +84 (0)4 3786 0145

E-mail: nvtuyen@haui.edu.vn

ThS. Trần Viết Hồi

Điện thoại: +84 (0)4 3765 5121 (ext. 838) / Fax: 84 (0)4 3786 0145

E-mail: tranviethoi@gmail.com

ThS. Đinh Thị Hải Hà

Điện thoại: +84 (0)4 3765 5121 (ext. 838) / Fax: 84 (0)4 3786 0145

E-mail: hadinhhai.haui@gmail.com

ThS. Phạm Đức Long

Điện thoại: +84 (0)4 3765 5121 (ext. 838) / Fax: 84 (0)4 3786 0145

E-mail: longpham.dhcn@gmail.com

CN. Nguyễn Thị Phương Thảo

Điện thoại: +84 (0)4 3765 5121 (ext. 838) / Fax: 84 (0)4 3786 0145

E-mail: thaontp.haui@gmail.com

CN. Nguyễn Tuấn Anh

Điện thoại: +84 (0)4 3786 0145 / Fax: 84 (0)4 3786 0145

E-mail: tuananh2204@gmail.com

CN. Lưu Thị Vân

Điện thoại: +84 (0)4 3765 5121 (ext. 838) / Fax: 84 (0)4 3786 0145

E-mail: luuthivan.haui@gmail.com

Trang chủ » Tài liệu văn bản