Thống kê: Số việc làm đăng tuyển: 460
Đánh giá kỹ năng nghề » Tin tức
Kế hoạch tổ chức kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia lần 07 năm 2017

01/12/2017 17:29:31

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức kỳ đánh giá KNNQG đợt 07 năm 2017 nghề Công nghê Ô tô bậc 1 và bâc 3

Thông báo kết quả kỳ đánh giá kỳ đánh giá KNNQG đợt 6 năm 2017

28/11/2017 11:01:31

Tổ chức kỳ đánh giá kỹ năng thực hành nghề năm 2017

08/11/2017 16:19:09

Trường Đại học Công nghiệp phối hợp cùng Tổng cục giáo dục nghề nghiệp tổ chức kỳ đánh giá kỹ năng thực hành nghề cho giáo viên tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017

Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội về công nhận kết quả và cấp chứng chỉ KNNQG tháng 06, 07, 08, 09,10,11 năm 2017

07/11/2017 13:53:33

Tổ chức kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia đợt 06 năm 2017

06/11/2017 09:30:48

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức kỳ đánh giá KNNQG đợt 06 năm 2017 nghề Điện Công nghiệp bậc 3, Nghề Công nghệ Ô tô bậc 1 và bậc 3

Thông báo kết quả kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia đợt 5 năm 2017

30/10/2017 11:17:11