Thống kê: Số việc làm đăng tuyển: 536
Tin tức
Xem tiếp
» Tổ chức đánh giá Kỹ năng nghề Quốc gia kỳ VI năm 2018
» Giới thiệu chương trình liên kết đào tạo kỹ sư trình độ cao giữa Công ty TNHH Nissan Automotive Technology Việt Nam và Công ty Pasona Tech Việt Nam với Đại học Công nghiệp Hà Nội
» Cơ hội việc làm cho sinh viên HaUI tại Công ty TNHH Canon Việt Nam
» Ngày hội việc làm 2018 thu hút 73 doanh nghiệp tham gia
» Ngày hội việc làm trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 21/4/2018
Thông báo
Doanh nghiệp