Thống kê: Số việc làm đăng tuyển: 556
Tin tức
Xem tiếp
» TS Nguyễn Văn Thành- GĐ TT Hợp tác doanh nghiệp tham dự chương trình "Chuyên gia của bạn"
» Tổ chức đánh giá Kỹ năng nghề Quốc gia kỳ VIII năm 2018
» Tổ chức đánh giá Kỹ năng nghề Quốc gia kỳ VI năm 2018
» Giới thiệu chương trình liên kết đào tạo kỹ sư trình độ cao giữa Công ty TNHH Nissan Automotive Technology Việt Nam và Công ty Pasona Tech Việt Nam với Đại học Công nghiệp Hà Nội
» Cơ hội việc làm cho sinh viên HaUI tại Công ty TNHH Canon Việt Nam
Thông báo
Doanh nghiệp