Thống kê: Số việc làm đăng tuyển: 622
Tin tức
Xem tiếp
» Khai mạc kỳ đánh giá thí điểm nghề Đo kiểm cơ khí bậc trình độ 3 theo tiêu chuẩn Nhật Bản
» Kế hoạch tổ chức đánh giá KNNQG năm 2019
» Tổ chức đánh giá Kỹ năng nghề Quốc gia tháng 12 năm 2018
» Kế hoạch đánh giá nghề Đo kiểm cơ khí bậc 3 theo tiêu chuẩn Nhật Bản
» Tổ chức đánh giá Kỹ năng nghề Quốc gia tháng 11 năm 2018
Thông báo
Doanh nghiệp