© 2013 Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp

Địa chỉ: Tầng 2, nhà A7, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, số 298 đường Cầu Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: +84 (0)4 3765 5121 (ext. 838) / Fax: 84 (0)4 3786 0145
Phát triển bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin