Thống kê: Số việc làm đăng tuyển: 663
Trang chủ » Tin tức
» Cập nhật thông tin các hội đồng thi quốc gia năm 2018
» Thông tin kỳ thi tay nghề cấp Thành phố năm 2018
» Thông tin kỳ thi tay nghề cấp Bộ năm 2018
» Gặp mặt cán bộ, giảng viên, sinh viên tham dự kỳ thi tay nghề thế giới năm 2017 tại Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất
Trang chủ » Thông báo
» Kế hoạch TCDN về thi tay nghề thế giới 2017 và ASEAN 2018
» Đăng ký chuyên gia kỹ thuật tham gia kỳ thi tay nghề
» Kế hoạch huấn luyện, tham dự kỳ thi tay nghề các cấp năm 2017-2019