Thống kê: Số việc làm đăng tuyển: 609
Tin tức
Xem tiếp
» Tổ chức đánh giá Kỹ năng nghề Quốc gia tháng 12 năm 2018
» Kế hoạch đánh giá nghề Đo kiểm cơ khí bậc 3 theo tiêu chuẩn Nhật Bản
» Tổ chức đánh giá Kỹ năng nghề Quốc gia tháng 11 năm 2018
» Tổ chức Hội thi thợ giỏi ngành Cơ khí trong CNLĐ các KCN &CX Hà Nội
» TS Nguyễn Văn Thành- GĐ TT Hợp tác doanh nghiệp tham dự chương trình "Chuyên gia của bạn"
Thông báo
Doanh nghiệp