Thống kê: Số việc làm đăng tuyển: 818
Trang chủ » Kế hoạch thực tập - tốt nghiệp

 

  • Các chương trình Hội thảo việc làm, Thực tập tốt nghiệp của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội có thể được điều chỉnh dựa theo yêu cầu của doanh nghiệp.
  • Thông tin liên hệ: Ông Trần Viết Hồi, Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp, Trường ĐHCNHN; Di động: 097 338 3303; VP: 04 3765 5121 (Ext: 838) ; Email: tranviethoihaui@gmail.com

Tải về tại đây: Bản tiếng Việt, Bản tiếng Anh, Bản tiếng Nhật