Thống kê: Số việc làm đăng tuyển: 818
ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ » Danh sách các nghề đánh giá

1. Danh sách nghề đánh giá

STT

Tên nghề

Bậc trình độ kỹ năng

1

Công nghệ Ô tô

1,2,3

2

Hàn

1,2,3

3

Cắt gọt kim loại  trên máy CNC

1,2,3

4

Thiết kế đồ họa

1,2,3

5

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

1,2,3

6

Điện công nghiệp

1,2,3

7

Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

1,2,3

8

May công nghiệp

1,2,3

9

Điện tử công nghiệp

1,2,3

10

Cắt gọt kim loại (Tiện vạn năng)

1,2,3

11

Cắt gọt kim loại (Phay vạn năng)

1,2

12

Cơ điện tử

1,2,3

 

Chi tiết: Giấy chứng nhận số 04/BLĐTBXH- GCNHĐ

2. Hình ảnh hoạt động đánh giá

      

 

      

 

      

 

      

      

     

3. Mẫu chứng chỉ