Thống kê: Số việc làm đăng tuyển: 622
Đánh giá kỹ năng nghề » Tin tức
Xem tiếp
» Tham khảo đề thi thực hành đánh giá hoạt động đánh giá KNNQG
» Tổ chức đánh giá Kỹ năng nghề Quốc gia tháng 12 năm 2018
» Tổ chức đánh giá Kỹ năng nghề Quốc gia tháng 11 năm 2018
» Tổ chức đánh giá Kỹ năng nghề Quốc gia tháng 10 năm 2018
» Tổ chức đánh giá Kỹ năng nghề Quốc gia tháng 9năm 2018