Thống kê: Số việc làm đăng tuyển: 818
ĐÀO TẠO NGẮN HẠN » Các khóa đào tạo ngắn hạn

I. Chương trình đào tạo:

1. Hàn hồ quang 3G

- Sử dụng tốt trang thiết bị, dụng cụ của nghề.
- Làm được các công nghệ hàn cơ bản tới trình độ 3G.
- Rèn tính kỷ luật, cách sắp xếp, tổ chức nơi làm việc và thực hiện công tác vệ sinh, an toàn lao động.
 

2. Hàn hồ quang 6G

- Sử dụng thành thạo trang thiết bị, dụng cụ của nghề.
- Làm được công nghệ hàn tới trình độ 6G (lót TIG, phủ que hàn).
- Rèn tính kỷ luật, cách sắp xếp, tổ chức nơi làm việc và thực hiện công tác vệ sinh, an toàn lao động.
 

3. Hàn MAG 3G

- Hiểu được nguyên lý hàn MAG; đặc điểm và ứng dụng hàn MAG; chế độ hàn MAG; các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình hàn MAG và an toàn trong hàn MAG;
- Sử dụng các trang thiết bị, dụng cụ hàn MAG một cách thuần thục, đúng quy trình;
- Hàn được các liên kết hàn đến 3G theo đúng quy trình kỹ thuật, chuẩn quốc tế;
- Đánh giá được chất lượng của mối hàn. Phát hiện được các khuyết tật, tìm được nguyên nhân và biện pháp khắc phục;
- Biết cách tổ chức, sắp xếp nơi làm việc khoa học, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
 

4. Hàn MAG cơ bản

- Hiểu được nguyên lý hàn MAG; đặc điểm và ứng dụng hàn MAG; chế độ hàn MAG; các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình hàn MAG và an toàn trong hàn MAG;
- Sử dụng các trang thiết bị, dụng cụ hàn MAG một cách thuần thục, đúng quy trình;
- Hàn được các liên kết hàn 1F, 2F, 3F bằng công nghệ hàn MAG theo đúng quy trình kỹ thuật, chuẩn quốc tế;
- Đánh giá được chất lượng của mối hàn. Phát hiện được các khuyết tật, tìm được nguyên nhân và biện pháp khắc phục;
- Biết cách tổ chức, sắp xếp nơi làm việc khoa học, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
 

5. Hàn TIG cơ bản

- Hiểu được nguyên lý hàn TIG; đặc điểm và ứng dụng hàn TIG; chế độ hàn TIG; các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình hàn TIG và an toàn trong hàn TIG;
- Sử dụng các trang thiết bị, dụng cụ hàn TIG một cách thuần thục, đúng quy trình;
- Hàn được các liên kết hàn 1F, 2F, 3F bằng công nghệ hàn TIG theo đúng quy trình kỹ thuật, chuẩn quốc tế;
- Đánh giá được chất lượng của mối hàn. Phát hiện được các khuyết tật, tìm được nguyên nhân và biện pháp khắc phục;
- Biết cách tổ chức, sắp xếp nơi làm việc khoa học, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

6. Kỹ thuật vận hành máy phân tích GC

- Hiểu lý thuyết và vận dụng được kỹ thuật phân tích GC
- Vận hành tốt máy GC.
- Phân tích định tính và định lượng các hợp chất vô cơ, hữu cơ bằng kỹ thuật GC.
- Rèn tính cẩn thận, tỉ mỉ, làm việc khoa học và an toàn lao động.
 

7. Kỹ thuật vận hành máy Phay vạn năng

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo thông dụng trong ngành cơ khí.
- Đọc được bản vẽ chi tiết gia công.
- Vận hành thành thạo máy phay vạn năng.
- Chọn được dụng cụ cắt phù hợp với từng công nghệ.
- Gia công được các công nghệ như: Mặt phẳng, rãnh, bậc.
- Chấp hành kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp.
 

8. Kỹ thuật vận hành máy Tiện vạn năng

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo thông dụng trong ngành cơ khí.
- Đọc được bản vẽ chi tiết gia công.
- Vận hành thành thạo các máy máy tiện vạn năng
- Chọn được dụng cụ cắt phù hợp với từng công nghệ.
- Gia công được các công nghệ như: Mặt trụ, mặt đầu, cắt rãnh, cắt đứt, tiện ren.
- Chấp hành kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp.
 

9. Kỹ thuật vận hành máy Phay CNC

- Hiểu rõ đặc tính kỹ thuật, cấu tạo, nguyên lý làm việc, quy trình sử dụng, bảo quản và phương pháp lập trình trên máy phay CNC.
- Ứng dụng được các phương pháp gá đặt, gia công, kiểm tra các công nghệ cơ bản trên máy phay CNC,
- Phân tích được các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục.
- Vận hành được máy phay CNC đúng quy trình.
- Phát hiện và khắc phục được các lỗi thông thường của máy, đồ gá và chi tiết gia công.
- Phay được các dạng mặt phẳng, Phay contour theo đúng yêu cầu kỹ thuật bản vẽ.
- Vận hành máy để gia công chi tiết đảm bảo đúng quy trình, đúng chế độ và an toàn
 

10. Kỹ thuật vận hành máy Tiện CNC

- Hiểu rõ đặc tính kỹ thuật, cấu tạo, nguyên lý làm việc, quy trình sử dụng, bảo quản và phương pháp lập trình trên máy tiện CNC.
- Ứng dụng được các phương pháp gá đặt, gia công, kiểm tra các công nghệ cơ bản trên máy tiện CNC,
- Vận hành được máy tiện CNC đúng quy trình.
- Tiện được các dạng mặt trụ, mặt côn, cắt rãnh, cắt đứt theo đúng yêu cầu kỹ thuật bản vẽ.
- Vận hành máy để gia công chi tiết đảm bảo đúng quy trình, đúng chế độ và an toàn
 

11. Thiết kế và mô phỏng bằng phần mềm Solid Works

* Kiến thức:
- Phương pháp vẽ và thiết kế đối tượng 2D và 3D bằng phần mềm Solidworks.
- Quy trình thiết kế để xây dựng mô hình hóa hình học 2D, 3D.
- Phương pháp vẽ và thiết kế bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp.
- Mô phỏng động học, quy trình tháo lắp cụm chi tiết hoặc sản phẩm.
- Kỹ năng:
- Sử dụng thành thạo phần mềm Solidworks để thiết kế bản vẽ đối tượng 2D và 3D theo yêu cầu thiết kế.
- Thiết kế và mô phỏng được chuyền động và tháo lắp cụm chi tiết hoặc sản phẩm
- Vận dụng và ứng dụng tốt công cụ thiết lập bản vẽ và mô phỏng trong môi trường phần mềm Solidworks                                               

II. Bài viết tham khảo:

Bài viết: Giải mã 3 lý do bạn có thể sở hữu kỹ thuật hàn 6G tiêu chuẩn quốc tế chỉ sau 3 tháng

Bài viết: Đào tạo kỹ năng lập trình và vận hành máy Phay CNC