Thống kê: Số việc làm đăng tuyển: 741
  
KHẢO SÁT THỰC TẬP - VIỆC LÀM » KHẢO SÁT THỰC TẬP
Vui lòng đăng nhập để tiến hành khảo sát.
Nhấn vào đây để đăng nhập!
THỜI GIAN KHẢO SÁT
STTHệ đào tạoNgày bắt đầuNgày kết thúc
1 Liên thông CĐ-ĐH12/02/201815/04/2018
2 Liên thông CĐN-ĐH12/02/201815/04/2018
3 Đại học chính quy26/02/201801/04/2018
4 Cao đẳng chính quy12/03/201815/05/2018
5 Cao đẳng nghề01/07/201931/07/2019
Doanh nghiệp