Thống kê: Số việc làm đăng tuyển: 741
  
KHẢO SÁT THỰC TẬP - VIỆC LÀM » KHẢO SÁT VIỆC LÀM
Vui lòng đăng nhập để tiến hành khảo sát.
Nhấn vào đây để đăng nhập!
THỜI GIAN KHẢO SÁT
STTHệ đào tạoNgày bắt đầuNgày kết thúc
1 Đại học chính quy25/07/201731/12/2017
2 Cao đẳng chính quy25/07/201731/12/2017
3 Trung cấp chuyên nghiệp25/07/201731/12/2017
4 Cao đẳng nghề14/10/201814/11/2018
Doanh nghiệp